KLIK

Wednesday, November 9, 2011

Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyayang.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (al-Baqarah, Ayat 286)


bisikan kecil untuk hatiku:..duhai hati..janganlah engkau bersedih kerana di khianati..kerana sesungguhnya Allah itu Maha Adil dan MAha Bijaksana. Dia tahu apa yang terbaik untukmu

No comments:

Post a Comment